Tanken med vår samhällsnytta är att:

 • Vi ska bidra med nytta till verksamheter som är folkliga och därmed når breda grupper i samhället.
 • Vi ska stötta, utbilda och engagera oss i barn och unga, idrott, kultur, föreningsliv, näringsliv och samhälle.
 • De föreningar och organisationer vi stöttar ska ha en lokal närvaro. Det ska vara till lokal nytta för bygden inom vårt verksamhetsområde.
 • Vi främjar barn och ungas välmående och hälsa.
 • Vi skall hålla hög kvalitet genom att samarbeta med seriösa partners.
 • Vårt varumärke ska alltid finnas med i marknadsföringen hos dem vi stöttar.
 • Exponeringen av vårt varumärke ska vara tydlig så att många människor uppfattar och uppskattar vår medverkan.
 • Vi skall även ha möjlighet att omnämna de vi stöttar i vår marknadsföring, t ex här på vår webbplats.
 • Vi vill basera vår samhällsnytta på skrivna avtal.

Vi undviker att stödja:

 • Enskilda individer.
 • Enskilda lag inom en förening.
 • Verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar.
 • Politiska och religiösa organisationer.
 • Smala och udda projekt där endast en mindre grupp människor nås.
 • Engagemang där personliga intressen går före bankens.
 • Passiv och rutinmässig bidragsverksamhet.

Testa din ansökan först

Är verksamheten bred/når den ut till många människor?

JA / NEJ

Har ni möjlighet att erbjuda riktigt bra exponering av bankens varumärke?

JA / NEJ

Kan ni erbjuda möjligheter till aktiviteter där banken når t ex ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?

JA / NEJ

 • Om du svarat JA på samtliga frågor - gå vidare och fyll i en ansökan här.
 • Om du svarat NEJ på någon fråga – får du utveckla ditt förslag lite mer.
 • Om du svarat NEJ på flera frågor är vi sannolikt inte rätt sponsor för er.