Skip to content

Ansök om sponsring

Vi hänvisar alla ansökningar om sponsring till detta formulär. För att förenkla handläggningen och ge ett rättvist besked hanterar vi ansökningar om sponsring fyra gånger per år. Det är därför viktigt att vi har er ansökan innan 28 februari, 30 maj, 31 augusti eller 30 november för snabb hantering. Ansökningar som kommer in efter utsatt datum behandlas nästkommande period.

Ansök här