Sidensjö Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Sidensjö Sparbank, Bredåker 101, 893 95 Sidensjö