Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Hållbara SPAX Nu

Våra hållbara SPAX Nu kombinerar långsiktighet för både din ekonomi och vår planet. Att placera i SPAX Nu kan vara ditt sätt att investera både tryggt och hållbart. Tryggt för att SPAX Nu är en återbetalningsskyddad placeringsform. Hållbart för att vi i våra hållbara SPAX Nu ställer höga krav på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning på de bolag som följs i placeringen.

Varför ska du placera i hållbara SPAX Nu?

  • Långsiktighet – Följ de bolag som hanterar sina hållbarhetsrisker och som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter.
  • Medvetet val – Bolagen hållbara SPAX Nu följer uppfyller höga krav på exempelvis miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.
  • Tryggt sparande – Du får följa utvecklingen för hållbara bolag utan att du behöver oroa dig för fallande aktiekurser.

SPAX Nu Global hållbar

SPAX Nu Global hållbar är en femårig, återbetalningsskyddad placering och finns i tre olika varianter, BAS, MAX och MAX+. Placeringen följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling.

A family outdoors with raincoats on.

Nyhet! En investering i SPAX Nu Global hållbar innebär trädplantering i Indonesien

  • För varje 1 000 euro som investeras i SPAX Nu Global hållbar så planteras ett träd i mangroveskogen belägen i norra Sumatra i Indonesien. 
  • Med din hållbara placering bidrar du till skogsplantering i en av världens mest ansatta skogar. 
  • Skogarna har en förmåga att reducera den negativa påverkan av koldioxidutsläppen och spelar en viktig roll för biologisk mångfald. 
  • Ur ett socialt perspektiv kommer varje träd att bidra till den lokala ekonomin genom att stödja lokal sysselsättning. 
  • Dessutom kommer träden bidra till syreproduktion, kolinlagring och vattenfiltrering. 

Mer information

Hållbar placeringsfilosofi

Miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är exempel på vad vi tar extra hänsyn till i våra hållbara SPAX Nu. I hållbara SPAX Nu placerar du ditt sparande i företag som uppfyller Swedbanks krav på hållbarhet.

Vad är SPAX Nu?

En SPAX Nu är en strukturerad produkt med återbetalningsskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.