Hoppa till textinnehållet

Länka till sidensjosparbank.se

Länka gärna till sidensjosparbank.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till sidensjosparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till sidensjosparbank.se

  • När du länkar till sidensjosparbank.se vill vi gärna att namnet Sidensjö Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Sidensjö Sparbank", "Till Sidensjö Sparbanks webbplats", "Läs mer om Sidensjö Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Sidensjö Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Sidensjö Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Sidensjö Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.
  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Sidensjö Sparbanks logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sidensjö Sparbank före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Byrå och samarbetspartners

Vid produktioner i samarbete med Sidensjö Sparbank, efterfråga inloggningsuppgifter till Brand Manager. Brand Manager är ett webb-baserat verktyg som bland annat innehåller riktlinjer för vår profil och nedladdningsbara designelement.

Ladda ner vår logotyp i rekommenderade storlekar

  jpeg png eps
Transparent bakgrund   Ladda ner
Ladda ner
Vit bakgrund
Ladda ner
Ladda ner