Vi vidtar åtgärder i första hand för att visa hänsyn till riskgrupper och hoppas att du har förståelse och vill hjälpa oss att tillsammans begränsa riskerna.

Vi följer bland annat rekommendationer om extra noggrann handhygien och kommer minska våra sociala kontakter till att bara omfatta de absolut nödvändigaste.

Som kund är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss men just nu rekommenderar vi dig att göra dina ärenden via appen Sparbanken, Internetbanken eller Telefonbanken om det är möjligt. Speciellt om du har sjukdomssymptom, har vistats i riskområden eller befinner dig i en riskgrupp - av omtanke om dig själv och din omgivning